In Memory

Gary Shepherd (Shepherd) - Class Of 1954